dane kontaktowe

Adres:

Zakład Etyki
Instytut Filozofii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Szamarzewskiego 89C, pok. 205
60-568 Poznań

tel.+48 (61) 829 22 80
e-mail(1): makowski AT amu.edu.pl
e-mail(2): makowski.mail AT gmail.com

Office Address:

Piotr Makowski, PhD.
Chair of Ethics
Institute of Philosophy
Adam Mickiewicz University
ul. Szamarzewskiego 89C, room 205
60-568 Poznan

office:+48 (61) 829 22 80
e-mail(1): makowski AT amu.edu.pl
e-mail(2): makowski.mail AT gmail.com


vCard: add listing to your Address Book